Поточний номер

Кваліфікаційні магістерські роботи
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-06-19

Спеціальність 035.01 Філологія (2022-2023 н.р.)

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 051 Економіка, ОП «Економіка підприємства» (2022-2023 н.р.)

Спец. 051 «Економіка». ОП «Управління персоналом та економіка праці» (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 052 Політологія 281 Публічне управління та адміністрування (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 053 Психологія (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 073 Менеджмент, ОП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 073 Менеджмент, ОП «Бізнес-адміністрування» (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 075 Маркетинг (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 091 Біологія (2022-2023 н.р.)

Спецiальнiсть 113 Прикладна математика (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (2022-2023 н.р.)

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (2021-2022 н.р.)

Спеціальність 035.01 Філологія (2021-2022 н.р.)

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2021-2022 н.р.)

Спеціальність 051 Економіка, ОП «Економіка підприємства» (2021-2022 н.р.)

Спец. 051 «Економіка». ОП «Управління персоналом та економіка праці» (2021-2022 н.р.)

Спеціальність 053 Психологія (2021-2022 н.р.)

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (2021-2022 н.р.)

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2021-2022 н.р.)

Спеціальність 035.01 Філологія (2020-2021 н.р.)

Спеціальність 035.10 Прикладна лінгвістика (2020-2021 н.р.)

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)

Спеціальність 051 Економіка, ОП «Економіка підприємства» (2020-2021 н.р.)

Спец. 051 «Економіка». ОП «Управління персоналом та економіка праці» (2020-2021 н.р.)

Спеціальність 073 Менеджмент (2019-2020 н.р.)

Спеціальність 081 Право (2020-2021 н.р.)

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (2020-2021 н.р.)

Переглянути всі випуски