Кваліфікаційні магістерські роботи

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-06-19

Спеціальність 035.01 Філологія (2020-2021 н.р.)

Спеціальність 035.10 Прикладна лінгвістика (2020-2021 н.р.)

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)

Спеціальність 051 Економіка, ОП «Економіка підприємства» (2020-2021 н.р.)

Спец. 051 «Економіка». ОП «Управління персоналом та економіка праці» (20-21 н.р

Спеціальність 073 Менеджмент (2019-2020 н.р.)

Спеціальність 081 Право (2020-2021 н.р.)

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (2020-2021 н.р.)

Спеціальність 032 Історія та археологія-2021