Управління оборотними активами підприємства (на прикладі ПАТ Пластмодерн)

Автор(и)

  • Р.Р. Рудик

Ключові слова:

управління оборотними активами; дебіторська заборгованість; оборотні активи; запаси; грошові кошти та їх еквіваленти; структура оборотних активів; витрати майбутніх періодів

Анотація

У кваліфікаційній роботі досліджено сутність та зміст управління oбoрoтними активами підприємства; розглянуто методи управління оборотними активами; узагальнено теоретичні аспекти сутності ефективного управління оборотними активами підприємства; сучасний стан системи управління оборотними коштами та запасами Пат «Пластмодерн». Зокрема в кваліфікаційній роботі визначено стратегічні фінансові цілі розвитку аналізованого підприємства; проаналізовано ефективність можливих варіантів структури оборотних активів для визначення оптимальної; досліджено ефективність обраного варіанту підвищення ефективності використання оборотних коштів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-13

Номер

Розділ

Спеціальність 051 Економіка, ОП «Економіка підприємства» (2021-2022 н.р.)