Взаємодія катіонів барію (ІІ) з розчином ортовольфрамату натрію при різних значеннях кислотності

Автор(и)

  • Л.В. Літвак

Ключові слова:

рН-потенціометричне титрування; математичне моделювання; йонні пари; аніон паравольфрамату Б; Барій (ІІ)

Анотація

У магістерській роботі вивчені взаємодії між ізополівольфраматаніонами у водному розчині Ba2+ – WO4 2– (Z = 1,00) – H+ / OH– – H2O за CW = 0,01 моль/л методами рН-потенціометричного титрування при йонній силі I = 0,10 моль/л з наступним математичним моделюванням у програмі CLINP 2.1. В якості адекватної експерименту була обрана модель, до якої входили йонні пари між катіонами барію(ІІ) та паравольфрамат Б – аніоном: Ba2+ , [W12O40(OH)2] 10– Ba2+ , [HW12O40(OH)2] 9– , Ba2+ , [H2W12O40(OH)2] 8– , Ba2+ , [H3W12O40(OH)2] 7– . Для йонних пар розраховано логарифми концентраційних констант утворення. Із підкисленого до різного значення кислотності розчину Na2WO4 були синтезовані барію(ІІ) паравольфрамати Б: Ba5[W12O40(OH)2]·30H2O (Z = 1,17), Na6Ba2[W12O40(ОН)2]·28Н2О (Z = 1,25), Na2Ba4[W12O40(ОН)2]·25Н2О (Z = 1,33). Склад виділених солей встановлений за результатами ІЧ-спектроскопії та хімічного елементного аналізу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-11

Номер

Розділ

Спеціальність 102 Хімія (2021-2022 н.р.)