Каталіз ацидолізу епіхлоргідрина солями тетраалкиламонію: вплив температури та природи аніона солі.

Автор(и)

  • O.M. Didukh

Ключові слова:

ацидоліз, каталізатор, епіхлоргідрин, бензойна кислота, солі тетраетиламонію, порядок реакції, активаційні параметри

Анотація

Досліджено кінетичні закономірності ацидолізу епіхлоргідрину бензойною кислотою в присутності солей тетраетиламонію (нітрат, бромід, йодид) в інтервалі температур 30 ÷ 70 °С. Реакція проводилась в умовах значного надлишку епіхлоргідрину, який одночасно є і розчинником, і субстратом. Встановлений нульовий порядок реакції за кислотним реагентом та перший порядок реакції за каталізатором. Показано, що каталітична реакція є реакцією псевдопершого порядку. Встановлено взаємозв’язок між каталітичною активністю тетраетиламонієвих солей та нуклеофільністю аніона солі. Визначено активаційні параметри реакції, які відповідають реакціям бімолекулярного нуклеофільного заміщення. Встановлено, що найбільш чутливим до природи аніона тетраеталкіламонієвої солі є ентропія активації.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Спеціальність 102 Хімія (2019-2020 н.р.)