Координаційні сполуки на платформі Moodle.

Автор(и)

  • D. Sorochuk

Ключові слова:

будова координаційних сполук, класифікація, систематика, закономірності перебігу реакцій комплексоутворення, синтез координаційних сполук, лекція, самостійна робота студента

Анотація

Магістерська робота спрямована на розробку лекційного матеріалу виконаного на платформі MOODLE, присвяченого класифікації, методам дослідження будови, поведінці у водних розчинах, та основним способам та прийомам синтезу координаційних сполук. Матеріал супроводжується великою кількістю ілюстрацій будови незвичайних координаційних сполук, яку досліджено в першу чергу методом рентгеноструктурного аналізу. Наводяться відповідні посилання на сучасні наукові публікації, на які є вільний доступ в інтернеті. Останнє дозволяє студентам більш ґрунтовно познайомитися з найцікавішими дослідженнями і доповнити компактно представлений лекційний матеріал. Також він може бути корисним для студентів хімічних спеціальностей і аспірантів, які прагнуть вивчити або оновити теоретичні знання з координаційної хімії.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Спеціальність 102 Хімія (2019-2020 н.р.)