Синтаксичне функціонування інфінітива: різностильовий аспект.

Автор(и)

  • І. В. Пастух

Ключові слова:

предикат; описовий предикат; структурні моделі; цілісність; десемантизація

Анотація

У кваліфікаційній роботі досліджено структурні й семантичні особливості описових предикатів у сучасній українській мові. З’ясовано поняття предиката як категорії синтаксису, розглянуто поняття описового предиката й різні погляди на тлумачення цього явища. Проаналізовано стійкі та вільні словосполучення та виявлено відмінності між описовими предикатами та фразеологічними сполуками. У дослідженні встановлено двокомпонентні та триелементні структурні моделі, за якими будуються описові предикати, виокремлено найбільш частотні, найуживаніші моделі. Здійснено поділ описових предикатів на семантичні типи, де приділено окрему увагу семантиці дієслівних та номінативних елементів. Розглянуто закономірності розмивання семантики дієслівних елементів у складі описових предикатів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-23

Номер

Розділ

Спеціальність 035.01 Філологія (2020-2021 н.р.)