Засоби оцінки в сучасному англомовному рекламному дискурсі (на матеріалі реклами парфумерії та косметичної продукції).

Автор(и)

  • О. А. Бурлакова

Ключові слова:

слоган; оцінка; рекламний дискурс

Анотація

Магістерську роботу присвячено вивченню категорії оцінки у рекламних слоганах косметичної продукції.
Матеріалом дослідження слугували слогани косметичної продукції, обрані методом суцільної вибірки в мережі Інтернет з офіційних сайтів компаній рекламної продукції. Обсяг вибірки становить 161 слоган.
Магістерська робота зосереджена на аналізі та досліджені засобів вираження оцінки у рекламі, зокрема у слоганах косметичної продукції. Робота розділена на дві частини. Теоретична частина включає в себе опис основних понять, таких як «реклама», «слоган», «оцінка» та їх характеристику.
У практичній частині проведений лінгвістичний аналіз рекламних слоганів на лексичному, синтаксичному та стилістичному рівнях. У ході дослідження слоганів з’ясувалось, що більшість з них не спонукають відкрито читача до покупки рекламованого товару. Їх вплив можна назвати непрямим. Він здійснюється за рахунок форми і стилістики слогана, розкриваючи його підтекст. У підсумку автори слоганів створюють навколо них такий образ, який безпосередньо впливає на вибір покупця. Серед лексичних засобів важливу роль відіграє лексика з позитивною конотацією, що сприяє встановленню приємних асоціацій. Середня довжина слогана в проаналізованих текстах – це 5 слів.
Незважаючи на велику кількість класифікаційних варіацій, слід пам’ятати, що однією з найважливіших вимог до слогана є використання емоційного підтексту для реалізації його функцій привертання уваги та впливу на читача.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)