Порівняльна характеристика словотвірних гнізд і фразеологічних одиниць з компонентом руху: ходити, йти в українській мові, to go, to walk в англійській мові та zu gehen, zu spazieren в німецькій мові.

Автор(и)

  • Д.Р. Гетмаченко

Ключові слова:

словотвірне гніздо; словотвірне значення; дериват; спільнокореневі слова; фразеологічна одиниця; фразеологізм; похідний

Анотація

Магістерську роботу присвячено вивченню структурно-семантичних особливостей словотвірних гнізд та фразеологічних одиниць (далі – ФО) дієслів ходити, іти в українській, to go, to walk в англійській та zu gehen, zu spazieren в німецькій мовах.
Матеріалом для дослідження слугувала лексична картотека похідних слів спільнокореневих до дієслова ходити (українська мова), to go, to walk (англійська мова), zu gehen, zu spazieren (німецька мова) яка нараховує 830 лексичних одиниць, зокрема 530 лексем української, 145 англійської та 155 німецької мов; та 390 фразеологічних зворотів з компонентом руху ходити, іти, to go та zu gehen – 127 зворотів українською, 145 англійською та 118 зворотів німецькою мовами.
Аналіз досліджуваних одиниць показав, що за кількісним складом деривати української мови переважають над кількістю дериватів в англійській та німецькій мовах – 530 (63,9%), 145 (17,4%) і 155 (18,7%) відповідно. Така різниця спричинена насамперед більшою різноманітністю словотвірних способів утворення дериватів в українській мові.
Іменники складають найбільшу групу серед інших частин мови одночасно в українській та англійській – майже половину: укр. – 47,2 %, англ. – 46,9%, на відміну від німецької, де найбільшою групою є дієслова – 94 (або 60,6%). Це єдина спільна характеристика в кількісному аспекті для української та англійської мов. Класифікуючи словотвірні значення похідних кожної частини мови, найбільшою різноманітністю виділяються дієслова – всього 142 словотвірних значення.
Фразеологізми трьох мов було прокласифіковано на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполуки. Було з’ясовано, що в українській мові із вершинами ходити та іти переважають фразеологічні єдності, тобто семантично неподільні фразеологізми, цілісні значення яких вмотивовані значенням компонентів. В англійській мові найбільше зафіксовано фразеологічних зрощень, які є абсолютно неподільними і мають переносне значення, та фразеологічні сполучення, до складу яких входять слова з вільним і фразеологічно зв'язаним прямим значенням. Під час аналізу ФО німецької мови було виявлено, що вони організовуються усіма трьома видами класифікації.
За іншою класифікацією, яка заснована на відповідності синтаксичних функцій ФО і частин мови, було з’ясовано, що спостерігається найбільша кількість дієслівних ФО в усіх трьох мовах. Причиною такого результату є те, що у роботі аналізуються саме дієслова та їхні похідні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-19

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)