Структурно-функційні особливості антропонімів, зоонімів і топонімів у контрастивному вимірі (на матеріалі англійського оригіналу та німецького перекладу роману-фентезі Дж. Мартіна «Пісня Льоду й Полум’я: Гра Престолів»).

Автор(и)

  • А. А. Малахова

Ключові слова:

ономастика; роман-фентезі; антропоетонім; зоопоетонім; топопоетонім; власні назви

Анотація

Магістерську роботу присвячено вивченню особливостей вжитку онімів у художньому творі Джорджа Мартіна «Пісня Льоду й Полум’я: Гра Престолів», їхнього впливу на загальну картину побудови сюжету художнього твору та аналізу лексико-семантичних та структурних особливостей власних назв.
Матеріал дослідження містить англійські та німецькі власні назви, що були взяті з оригіналу і перекладу книги, а саме: антропоетоніми, топопоетоніми і зоопоетоніми, які були відібрані методом суцільної вибірки з художнього твору Дж. Мартіна «Гра Престолів». Обсяг вибірки становить 805 лексичних одиниць.
Методологічною основою роботи є структурно-системний підхід. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування описовокомпаративного методу, що полягає у зіставленні мовних одиниць для встановлення їхніх диференційних ознак, і використовується для об’єднання їхніх функційних особливостей у певні групи та компонентного аналізу для розподілу лексичних одиниць на семантичні компоненти.
Семантично найбільший відсоток утворила група антропоетонімів, що складає 62% (470 одиниць). Автор використовує антропоетоніми для надання додаткової інформації про особливості характеру, походження, національність та інші характеристики персонажів. Багато антропоетонімів є описовими або асоціативними. Топопоетоніми складають 35% (323 одиниці). Зоопоетоніми в художньому творі Дж. Мартіна «Гра Престолів» мають найменший відсоток, що дорівнює 3% (12 одиниць).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-19

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)