Функційно-прагматичні та лінгвокультурні аспекти антропоцентричних фразеологізмів з анімалістичним компонентом (на фактичному матеріалі різносистемних мов: англійської, української)».

Автор(и)

  • І. А. Руда

Ключові слова:

фразеологізм; антропоцентрична фразеологія; анімалістичний компонент; зоонім; орнітонім; іхтіонім; прагматичне значення; лінгвокультура

Анотація

Магістерську роботу присвячено вивченню та зіставному аналізу англо- та українськомовних антропоцентричних фразеологізмів, до складу яких ввійшли найменування різних тварин, риб та птахів. У теоретичній частині дослідження розглянуто теоретико-методологічні аспекти дослідження фразеологічних одиниць: поняття фразеологізму та зооніму у мовознавсті, класифікації, запропоновані різними дослідниками, функційно-комунікативні та прагматичні особливості ФО і т.д. Практичні розділи зосереджені на зіставному аналізі фразеологізмів з АК, розкриваючи їх лінгвокультурні та прагматичні особливості.
Матеріалом дослідження слугують англійські та українськомовні ФО отримані методом суцільної вибірки з фразеологічних, тлумачних та перекладних (двомовних) словників. Обсяг вибірки становить 521 ФО.
Кількісний та якісний аналізи досліджуваних одиниць показав, що у переважній більшості подібні фразеологізми позначають або дають оцінку негативним рисам, станам та аспектами людського існування, як в українській, так і в англійській мовах (на другому місці – нейтральні, на останньому – позитивні). Це, у свою чергу, дозволило сформувати власну, розширену класифікацію антропоцентричних ФО.
Було також визначено міжкультурні відмінності у сенсах та концептах, закріплених за окремими гіпонімами та основні екстралінгвістичні чинники, які сприяли виникненню окремих ФО (фольклор, професійні сфери, гастрономічні традиції країни, географічні особливості та інші)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-19

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)