Взаємодія катіонів кобальту з ортовольфрамат-аніонами при Z=1,00.

Автор(и)

  • V. Diubanov

Ключові слова:

рН-потенціометричного титрування, математичне моделювання, метод Пітцера, аніон паравольфрамату Б, Кобальт (ІІ), ізополівольфрамат

Анотація

У магістерській роботі вивчені взаємодії у водному розчині системи Co2+–WO42–– H+(Z = 1,00) – H2O методом рН-потенціометричного титрування, проведено математичне моделювання у програмі CLINP 2.1. У якості адекватної експерименту була обрана модель, до якої входили йонні пари [Cо2+, W12O40 (OH) 2] 8- [Co2+, HW12O40 (OH) 2] 7- , [Co2+, H2W12O40 (OH) 2] 6-, [Co2+, H3W12O40 (OH) 2] 6-. Отримані під час моделювання значення логарифмів концентраційних констант утворення аніонів далі були використані для розрахунку логарифмів термодинамічних констант методом Пітцера. За кислотності Z = 1,00 був отриманий подвійний паравольфрамат Б натріюкобальту Na4Co3[W12O40 (OH) 2]·24,5H2O, однофазність і склад якого встановлені методами хімічного аналізу та скануючою електроної мікроскопії. Наявність паравольфрамат Б-аніону в складі солі показано методом ІЧ-спектроскопії.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Спеціальність 102 Хімія (2019-2020 н.р.)