Комплекс дисципліни «Загальна хімія». Метод валентного зв’язку.

Автор(и)

  • R. Murakhovska

Ключові слова:

лекційний курс, метод ВЗ, механізми зв’язку, гібридизація, рівняння Шредінгера, структурна формула, ізолобальність

Анотація

Розроблено лекційний матеріал розділу Метод валентного зв’язку теми Хімічний зв’язок курсу Загальна хімія. Показано еволюцію теорій хімічного зв’язку, починаючи з появи атомно-молекулярного вчення і по теперішній час: гравітаційна, електрохімічна, дуалістична, типів, будови Бутлерова, електронна, квантовомеханічна. Розглянуто енергії в гамільтоніані рівняння Шредінгера та варіаційний його розв’язок. Представлено детальну характеристику основних положень метода ВЗ та їх вклад в ковалентний зв’язок. Розроблено алгоритм побудови структурних формул моно- та поліядерних молекул. Лекційний матеріал супроводжується багаточисельними прикладами.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Спеціальність 102 Хімія (2019-2020 н.р.)