Номінація явищ природи в англійській, німецькій, українській та російській мовах.

Автор(и)

  • Т. О. Бірець

Ключові слова:

лексема; номінація; національна специфіка; мовна картина світу; явище природи

Анотація

Магістерську роботу присвячено дослідженню семантики лексем, якіпозначають природні явища в англійській, німецькій, українській та російській мовах як відображення мовної картини світу, а також сприйняття світу через мислення та відображення отриманої інформації через мову.
Матеріал дослідження містить англійські, німецькі, українські та російські номінації явищ природи, обрані методом суцільної вибірки з англійсько-, німецько-, українсько- та російськомовних тлумачних словників. Загальний обсяг вибірки становить 1073 лексичні одиниці.
Системний аналіз досліджуваних мов показав, що мовна картина світу відіграє роль, загального, зв’язного чинника, який і формує спеціальні картини світу. Лексико-семантичне поле «Природні явища» англійською, німецькою, українською та російською мовами показує як подібність, так і національну специфіку. Це пов’язано з тим, що людина здатна сприймати і розуміти світ, за допомогою мови, в якій формується національна особливість та досвід. Саме вони окреслюють призму, завдяки якій людина сприймає світ і, таким чином, формують мовну картину світу. Як результат, найбільша кількість синонімів та лексичних одиниць має те природне явище, що переважає в досліджуваних мовах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)