Інхоативні дієслова в англійській та українській мовах.

Автор(и)

  • О. В. Войтовська

Ключові слова:

інхоативність; дієслово; семантика; словотвір; синтетичність; аналітичність

Анотація

Магістерську роботу присвячено вивченню семантики та структури інхоативних дієслів в англійській та українській мовах.
Матеріал дослідження складається з англійських та українських інхоативних дієслів, обраних методом суцільної вибірки із лексикографічних джерел української та англійської мов. Обсяг вибірки становить 550 лексичних одиниць (230 – в англійській мові та 320 – в українській).
В актуалізації значення починальності в англійській мові беруть участь різні мовні засоби – лексичні, словотворчі, синтаксичні. Інхоативні дієслова позначають початкову дію, яка виражається на семантичному рівні, а також можуть утворювати своє починальне значення за допомогою постпозитів в англійській мові та префіксів в українській мові.
Інхоативні дієслова в двох досліджуваних мовах мають низку ізо- та аломорфних ознак, які були виявленні за допомогою розмежування інхоативних дієслів за аналітичним та синтетичним засобами вираження домінантної семи інхоативності. Так як англійська мова відноситься до мов з аналітичною будовою, аналітичні засоби вираження інхоативності характеризуються більшим рівнем продуктивності, ніж синтетичні. У свою чергу, українська мова, яка належить до синтетичних мов, демонструє значну перевагу синтетичних засобів вираження інхоативності над аналітичними.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)