Походження та прийоми перекладу онімів українською і російською мовами (на матеріалі роману Рея Бредбері «451° по Фаренгейту»).

Автор(и)

  • С. В. Діброва

Ключові слова:

власні назви; ономастика; оніми; прийоми перекладу; етимологія; походження

Анотація

Магістерську роботу присвячено вивченню способів перекладу та класифікації власних назв англійської мови та їхнього українського та російського перекладу, а також їхньому походженню.
Матеріал дослідження включає англійські, українські та російські власні назви із зазначеного твору. Обсяг вибірки становить 115 лексичних одиниць.
Було узагальнено суть понять «ономастика» та «етимологія», охарактеризовано види онімів, типи їхнього походження та прийоми перекладу українською та російською мовами. Було визначено, що найбільший відсоток онімів складають власні імена людей – антропоніми. В українському перекладі переважає прийом калькування, тоді як в російському – транскрипція. Щодо походження власних назв, то у тексті оригіналу переважає питома лексика, а саме власний підтип. У тексті російською мовою переважає запозичення з англійської мови.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-19

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)