Функційно-прагматичні аспекти фразеологізмів на позначення негативних емоцій людини в різних лінгвокультурних просторах (британському та українському).

Автор(и)

  • Ю. Г. Костюк

Ключові слова:

негативні емоції; функційно-прагматичні аспекти; концепт; фразеологічна одиниця; семантика

Анотація

Магістерську роботу присвячено аналізу функційно-прагматичних аспектів фразеологізмів на позначення негативних емоцій людини в британському та українському лінгвокультурних просторах на рівні семантики. У роботі розглянуто вербальні та невербальні засоби вияву негативних емоцій у фразеологічних одиницях як реалізацію прагматичних категорій.
Матеріал дослідження містить англійські та українські фразеологізми на позначення негативних емоцій людини, обрані методом суцільної вибірки з одномовних словників англійської та української мови. Обсяг вибірки становить 641 фразеологічну одиницю (293 в англійській та 348 в українській мові).
У магістерській роботі запропонований авторський розподіл емоцій на негативні / бінарні (позитивні або негативні залежно від контексту, ситуації, тощо) і досліджуються такі емоції: гнів, горе, шок (бінарн.), страх, розпач, сором, відраза, хвилювання (бінарн.) та образа.
Аналіз досліджуваних одиниць показав, що у семантичній організації фразеологізмів, сформованих у британському та українському лінгвокульному середовищах, наявні як подібні, так і відмінні риси. Відмінності зумовлені особливостями національної культури носіїв досліджуваних мов, що засвідчують факт використання різними етносами різних компонентів, в яких базується прагматичне значення фразеологізмів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-19

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)