Оцінні метафоричні позначення рис характеру людини у німецькій та українській мовах.

Автор(и)

  • М. Б. Прокопська

Ключові слова:

метафора; характер; конотація; тематичний блок; семантика; стереотип

Анотація

Магістерську роботу присвячено вивченню оцінних метафоричних позначення рис характеру людинина рівні їх структури, функції та семантики, з психологічної точки зору, а також розглядаються гендерні стереотипи та їхній прояв на рівні метафори.
Матеріал дослідження містить німецькі та українські метафоричні позначення. Обсяг вибірки становить 616 лексичних одиниць.
Наведено перелік типів метафор класифікованих за лексико-семантичними, функціональними та структурними характеристиками. Увага зосереджена на оціночній метафорі. Наведені статистичні дані лексичного матеріалу, класифікованого на тематичні блоки.
При аналізі метафоричних позначень було встановлено, що вони можуть мати позитивну, негативну конотацію та змішаний тип, до якого були віднесені ті лексичні одиниці, конотацію яких складно визначити без контексту.
Розкривається поняття стереотипу, його вплив на мовленнєву поведінку особистості, на уявлення про чоловічі та жіночі риси характеру. Наведено список якостей притаманних чоловікам та жінкам, а також приклади метафоричних оцінних позначень. Охарактеризовано людську стать як одну з основних характеристик особистості, що розглядається в соціумі, культурі і мові.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-20

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)