Особливості текстів територіального маркетингу в німецькій та українській мовах.

Автор(и)

  • Г. С. Пужак

Ключові слова:

дискурс; територіальни ймаркетинг; рекламний текст; лексико-семантичний аналіз; брендинг

Анотація

Магістерську роботу присвячено комплексномуаналізу текстів територіальногомаркетингу на матеріалі української та німецької мов.
Матеріал дослідження містить дані, отримані в результаті відбору зрекламних тектсів міст України та Німеччини. Загальний обсяг вибірки становить72 тексти: 36текстів міст Німеччини та 36 текстів міст України.
Результати лексичного аналізу рекламних текстів виявились однаковими в німецькій і українській мовах, так як способи впливу на адресатів за допомогою лексичних засобів рекламістів, які створюють рекламні тексти міст – подібні. Адже їх основне завдання – привернути увагу туристів та інвесторів, шляхом використання надмірної експресії. В синтаксичному плані текстам територіального маркетингу нiмецькoю мoвoю пpитаманна фopма oднoскладного, а укpаїнськoю – двоскладного pечення: 87,5% та 81% у кожній мові вiдпoвiднo. Також в ході проведеного дослідження було виявлено, що в рекламних текстах як німецької, так і української реклами міст найчастіше використовуються питальні, спонукальні та окличні речення. Окрім того серед художніх засобів найчастіше використовуються епітети, метафори та гіперболи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-20

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)