Особливості німецьких композитів у галузі комп’ютерної термінології та способи їхнього перекладу українською мовою.

Автор(и)

  • С.В. Самборський

Ключові слова:

комп’ютерний термін; композит; детермінативний композит; копулятивний композит; запозичення

Анотація

Пропоновану магістерську роботу присвячено дослідженню складних іменників у галузі комп’ютерної термінології у сучасній німецькій мові, напр.: das Quellprogramm ‘вихідна програма; програма на вхідній мові’.
У роботі виявлено та проаналізовано структурно-семантичні особливості складних іменників на позначення комп’ютерних термінів усучасній німецькій мові, а також особливості їхнього перекладу українською мовою. Серед проаналізованих термінологічних одиниць переважають двокомпонентні та трикомпонентні детермінативні композити, однак зустрічаютьсятакож двокомпонентні та трикомпонентні копулятивні композити. Аналізовані одиницібули утворені як складанням виключно німецькомовних іменників абоіменників з іншими частинами мови (прикметники, дієслова), так із використанням запозичень, зокрема абревіатур. З точки зору семантики, проаналізовані терміни можуть позначати: внутрішні процеси комп’ютера, нематеріальні складові розрахунків, деталі комп’ютера.
Обов'язкова умова повноцінного перекладу будь-якого спеціального тексту – це повне розуміння його перекладачем. Дослівний переклад термінів, без проникнення у їхнюсутність, без знання самих явищ, процесів та механізмів може призвести до грубих помилок у перекладі.Основними способами відтворення комп’ютерної термінології українською мовою є: транскодування; калькування; описовий переклад; еквівалентний переклад.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-20

Номер

Розділ

Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (2020-2021 н.р.)