Управління стратегічною результативністю підприємств (на прикладі металургійних підприємств України).

Автор(и)

  • В.В. Єрик

Ключові слова:

результативність; ключові показники результативності; вимірювання результативності; стратегічна результативність; управління стратегічною результативністю підприємств; механізм забезпечення максимально можливої результативності

Анотація

Роботу присвячено комплексному науковому та практичному вирішенню проблемних питань управління результативністю металургійних підприємств на стратегічному рівні, а також обґрунтуванні прикладних аспектів розробки та імплементації механізмів її вимірювання та забезпечення. Досліджено понятійно-категоріальний апарат теорій ефективності та результативності.
Висвітлено економічну сутність вимірювання результативності, запропоновано класифікацію систем вимірювання з виокремленням основних етапів їх появи. Визначено еталонні характеристики системи вимірювання стратегічної результативності. Досліджено системологію процесу управління стратегічною результативністю з виявленням системно-адаптаційних компонент та вимог до їх ефективної взаємодії; на основі чого обґрунтовано шість етапів такого процесу: ідентифікація факторів впливу на стратегічну результативність за різними сферам; розробка адаптаційного методичного підходу до вимірювання стратегічної результативності; оцінювання потенційного діапазону покращення стратегічної результативності; обґрунтування управлінських рішень щодо напрямів необхідних трансформаційно-адаптаційних змін; формування механізму забезпечення максимально можливої стратегічної результативності; імплементація такого механізму. Запропоновано алгоритм синхронізації процесу управління стратегічною результативністю з широким процесом стратегічного управління.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-24

Номер

Розділ

Спеціальність 051 Економіка, ОП «Економіка підприємства» (2020-2021 н.р.)